$apiData['content']['article']['title']

Fuglekikking

Stabbursdalen Resort er det ideelle stedet for fugletitting. Beliggende ved Stabburselva og Porsangerfjorden, midt i Finnmark, er dette området kjent for sitt unike fugleliv og fascinerende flora. Stabbursnes naturreservat regnes som Norges ledende område med registrerte fuglearter og er et av Nordens mest betydningsfulle våtmarksområder for fugler.

 

 

Området tiltrekker et variert utvalg av fugler, inkludert ender, gjess og vadefugler, som bruker det som en rasteplass under trekket, en fjærfellingsplass for ender og et viktig overvintringsområde, spesielt for ærfugl. Hele 23 arter av andefugler (inkludert 6 gåsearter), 25 arter av vadefugler, 12 arter av måkefugler og flere andre våtmarksfugler er registrert her, inkludert traner.

 

 

 

Dverggås - foto Ingar J. Øien

 

På de store strandengene finner man særlig mange grasender og gjess, med krikkand, brunnakke, sædgås og dverggås blant de mest tallrike. Stabbursnes er spesielt viktig for den sjeldne dverggåsa, da den store flokken som raster her hver vår utgjør en betydelig del av den totale dverggåsebestanden i Norge. Området er også et stoppested for et par hundre kanadagjess og noen hundre grønlandsgjess.

 

 

Havørn, ungfugl - foto Tomas Aarvak

 

I tillegg til de større vadefuglene, finner man også mange andre arter på Stabbursnes, inkludert en rekke måkefugler som sølv- og sildemåke, skarv og svartbak. Reservatet er også et viktig rasteområde for den sjeldne hettemåken, og det er observert flere havørner i området.

 

For fugleentusiaster er Stabbursdalen Resort et sant paradis, hvor man kan utforske og oppleve den rike fuglefaunaen og den fantastiske naturen i nord.

 

Ærfugl - foto Torkjell Morset

 

 

Snøugle - foto Tomas Aarvak