nb-NOen-GB
nb-NOen-GB
t
m

1 Søk

2 Velg vare

3 Registrer kunde

4 Bekreftelse

Resultat FROMDATE  -  TODATE

Antall

Personer

Henter pris
Bestill Vis handlekurv
Ikke tilgjengelig i valgt periode
Vis tilgjengelighet

Pensjon

Ingen ledig kapasitet for valgt periode

 
Vare
Periode
Antall pers.
Sum total
-
Person:
NAF-Medlemsnummer:
 
x
 
 
 
Sum Total
 
 
Logg inn eller registrer deg for å bestille
E-post
Ikke en gyldig e-postadresse
E-post
E-post kan ikke være tomt
Gjenta e-post
E-post er ulik
E-post er like
Passord
For kort (min 5 tegn)
Svakt passord
Middels passord
Sterkt passord
Passord kan ikke være tomt
Gjenta passord
Passord er ulik
Passord er like

Fornavn
Fornavn kan ikke være tomt
Etternavn
Etternavn kan ikke være tomt
Firma
 
Gate
Gatekan ikke være tomt
Nasjonalitet
Nasjonalitet kan ikke være tomt
Postnr
Postnr. må inneholde fire sifre
Sted
Sted kan ikke være tomt
Telefon
Telefon kan ikke være tomt
Vennligst les og godta for å fortsette bestilling
Henter avtale...

https://paperio-live.com/

agar.io

Spanishenglish.com spanishenglish.com helps to translate Spanish to English and English to Spanish for free.

wormate io


Fiske i elvene

Bildetekst ikke funnet
I Finnmark er fisket billig og fangstmulighetene gode. Dessuten er det veldig bra med plass i elvene for dem som ønsker å være i fred. Dette gjelder blant annet Stabburselva, Lakselva, Børselva og Repparfjordelva. Dette er elver med gode muligheter til å få skikkelig valuta for pengene. Bo hos oss, lei en bil og fisk i fire gode lakseelver innen en times kjøring!

Vi har selvbetjent lakserøykeri og plass der du kan sløye og salte fisken etter fisketuren. Vi har også grill utenfor grillstua der du kan steke fisken. Vi tilbyr også mulighet for innfrysning av fangsten.

Stabburselva

Stabburselva renner forbi Stabbursdalen Resort. Stabburselva har status som nasjonalt laksevassdrag og er blant Finnmarks 10 viktigste lakseelver. I toppåret 1982 ble det tatt over 5 tonn laks, men etter dette falt fangstene til ca 1 tonn i 1997. Fisket har tatt seg opp igjen og i 2011 ble det tatt 2.9 tonn laks. Tre lokale jegere har fått tilskudd til å drive seljakt i området der Stabburselva munner ut i Porsangerfjorden. Jegerne skjøt 36 steinkobber og 3 havert. Mye tyder på at seljakten har hatt noe å si på lakseoppgangen.

Stabburselva er kjent for sin storvokste laks på opptil 29 kg. I 2010 ble årets største laks tatt i Stabburselva, fiskeren Erling Pedersen fra Lakselv fikk laksen på 23,8 kg 200 meter syd for Stabbursdalen Feriesenter.

Beste fisketid etter laks og sjøørret er fra sankthans til og med hele august måned. I Stabburselva tas mange av de største laksene tidlig i sesongen, med store tubefluer og synkesnøre i flomstor elv. Ved høy vanntemperatur i elven, kan det gode fisket bli forsinket til temperaturen faller.

Bildetekst ikke funnet

Erling Pedersen med laksen på 23,8 kg

Mange av de største laksene har blitt tatt i midtre deler av elven. Ni kilometer er strekningen opp til Lombola og denne er preget av flotte stryk og naturskjønne kulper. Her har naturen vært gavmild med gode gyte og fiskeplasser. Etter Lombola er det to kilometer med mange fine fiskeplasser i maleriske omgivelser opp til den 6 meter høye Stabbursfossen. Elva er stri ovenfor laksetrappen og har flere fall. Noe laks går opp i sideelva Dæbbojohka. Hvis vannføringen vil kan den også gå 4 kilometer opp i Njakkajokka, ca. 3 mil fra sjøen.

Det er godt fiske etter sjøørret så lenge sesongen varer. Ørreten beiter på grunnene ved utløpet under flo sjø og beveger seg inn og av ut av elveosen i denne perioden. Elvemunningen som renner ut i Porsangerfjorden er vid og grunn. Sjørøye finnes i vassdraget opp til utløpet av Dilljokka, men fiske av sjørøye er nå fredet.

Skal du fiske i Stabburselva må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 16 år behøver ikke å betale fiskeravgift. Fiskeravgiften går inn i Statens fiskefond og brukes til tiltak for å bevare bestandene og tilrettelegge for fiske. I tillegg til fiskeravgiften må du kjøpe fiskekort som gjelder for Stabburselva.

Mer informasjon:

Stabbursdalen Naturhus og Museums nettside.

Stabburselva på Wikipedia

Infoside om fiske i Stabburselva

Laksefiske i Stabburselva

 

Lakselva

Lakselva ligger 15 km sør for Stabbursdalen Resort.

Lakselva innerst i Porsangerfjorden er Finnmarks fjerde beste lakseelv og vanligvis blant landets tyve beste elver. Elva er kjent for sin storvokste laks og det er tatt laks på opptil 32 kg. I 1992 ble det tatt 9 tonn laks, fulgt av en nedgang til 2 tonn i 1997. Etter dette har fangstene tatt seg opp og var 5.6 tonn i 2005 med en snittvekt på 4.8 kg. I Finnmark er det bare Altavassdraget som her tilsvarende middelstørrelse på laksen. Hvert år tas laks over 20 kg.

Den største sjøørret var 12 kg. Elven har også sjørøye. Norgesrekorden for fluefisket sjørøye (2,6 kg) er tatt i Lakselva.

Lakselva er delt inn i fire soner. Med sone en, to og tre som det selges døgnkort i. Sone fire er militært område. Her selges kun kort til Norske statsborgere.

Fiskekort kan kjøpes på Statoil stasjonen i Lakselv. Kun kommunens innbyggere får kjøpe sesongkort.

 

Bildetekst ikke funnetBørselva

Børselva ligger 60 km øst for Stabbursdalen Resort. Børselva ligger på østsiden av fjorden og rangeres blant de vakreste elvene i Norge. Børselva har status som nasjonalt laksevassdrag og er blant Finnmarks 10 viktigste lakseelver. Børselva har også sjøørret og sjørøye.

Elva er bred, grunn og veldig klar på grunn av dolomittgrunnen. Dette gir hvite elvebredder og krystallklart vann med et grønnaktig skjær. I Børselva finner man også en av Nord-Europas største canyons. Den fiskbare strekningen er på 35 km, i tillegg kommer bielvene. Den nederste delen av elva er lett tilgjengelig fra vei, mens den øverste delen av elva ligger i et veiløst område så her må man være forberedt på noen lange fotturer. Børselva er en meget god elv for fluefiske, særlig i de øvre deler av elva. Børselva har mest små- og mellomstor laks opp til 7 kg. Den største rapporterte laksen er på 27,3 kg, sjøørret på 6 kg og sjørøye på opptil 2 kg.

 

Repparfjordelva

Repparfjordelva ligger 70 km nord-vest for Stabbursdalen Resort. Repparfjordelva er en typisk smålaks-elv. Elva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 3-7 tonn laks. Repparfjordelva har sin beste periode et stykke ut i juli og i august. Ofte kan du telle hver eneste laks i de krystallklare kulpene. Det er stangbegrensning for de forskjellige sonene. Blå sone strekker seg fra elvemunningen og opp til og med Nedre Mansika. Det selges 7 kort pr. døgn i denne sonen. Rød sone går oversiden av Nedre Mansika og opp til der elven fra Doggi møter Repparfjordelven. I denne sonen selges det 10 kort pr. døgn. Grønn sone går fra der elven fra Doggi møter Repparfjordelven og opp til fedningssonen ved fossen. I denne sonen selges det 20kort pr. døgn. Gul sone går fra fredningssonen ovenfor fossen og innover sennalandet. Her selges det 20 kort pr. døgn. Skadielven strekker seg fra Skaidi og opp lang Skaididalen. I denne sonen selges det 8 kort pr. døgn.