nb-NOen-GB
nb-NOen-GB
t
m

1 Søk

2 Velg vare

3 Registrer kunde

4 Bekreftelse

Resultat FROMDATE  -  TODATE

Antall

Personer

Henter pris
Bestill Vis handlekurv
Ikke tilgjengelig i valgt periode
Vis tilgjengelighet

Pensjon

Ingen ledig kapasitet for valgt periode

 
Vare
Periode
Antall pers.
Sum total
-
Person:
NAF-Medlemsnummer:
 
x
 
 
 
Sum Total
 
 
Logg inn eller registrer deg for å bestille
E-post
Ikke en gyldig e-postadresse
E-post
E-post kan ikke være tomt
Gjenta e-post
E-post er ulik
E-post er like
Passord
For kort (min 5 tegn)
Svakt passord
Middels passord
Sterkt passord
Passord kan ikke være tomt
Gjenta passord
Passord er ulik
Passord er like

Fornavn
Fornavn kan ikke være tomt
Etternavn
Etternavn kan ikke være tomt
Firma
 
Gate
Gatekan ikke være tomt
Nasjonalitet
Nasjonalitet kan ikke være tomt
Postnr
Postnr. må inneholde fire sifre
Sted
Sted kan ikke være tomt
Telefon
Telefon kan ikke være tomt
Vennligst les og godta for å fortsette bestilling
Henter avtale...


Aktiviteter

 

Fiske i elvene


Bildetekst ikke funnet
I Finnmark er fisket billig og fangstmulighetene gode. Dessuten er det veldig bra med plass i elvene for dem som ønsker å være i fred. Dette gjelder blant annet Stabburselva, Lakselva, Børselva og Repparfjordelva. Dette er elver med gode muligheter til å få skikkelig valuta for pengene. Bo hos oss, lei en bil og fisk i fire gode lakseelver innen en times kjøring!

Vi har selvbetjent lakserøykeri og plass der du kan sløye og salte fisken etter fisketuren. Vi har også grill utenfor grillstua der du kan steke fisken. Vi tilbyr også mulighet for innfrysning av fangsten.

Stabburselva

Stabburselva renner forbi Stabbursdalen Resort. Stabburselva har status som nasjonalt laksevassdrag og er blant Finnmarks 10 viktigste lakseelver. I toppåret 1982 ble det tatt over 5 tonn laks, men etter dette falt fangstene til ca 1 tonn i 1997. Fisket har tatt seg opp igjen og i 2011 ble det tatt 2.9 tonn laks. Tre lokale jegere har fått tilskudd til å drive seljakt i området der Stabburselva munner ut i Porsangerfjorden. Jegerne skjøt 36 steinkobber og 3 havert. Mye tyder på at seljakten har hatt noe å si på lakseoppgangen.

Stabburselva er kjent for sin storvokste laks på opptil 29 kg. I 2010 ble årets største laks tatt i Stabburselva, fiskeren Erling Pedersen fra Lakselv fikk laksen på 23,8 kg 200 meter syd for Stabbursdalen Feriesenter.

 

Les Mer


Jakt

 

Bildetekst ikke funnet

Stabbursdalen Resort er et godt utgangspunkt for rypejakt. Hos oss er du midt i et fantastisk rypejakt-rike.  Foruten å jakte i Stabbursdalen, er det kort vei til Billefjordfjellet, Børselvfjellet og Karasjokfjellet. Dessuten er det mange spennende områder lengre ut langs Porsangerfjorden.  Jaktkort får du kjøpt på Nasjonalparksenteret like ved oss (220 m.) I Finnmark jaktes det hovedsakelig på rype, hare og elg. Rype og hare finnes det praktisk talt i hele fylket. I Stabbursdalen Nasjonalpark er kun tillatt å jakte på følgende arter: Rype, hare, villmink og rødrev. Det øvrige dyreliv er fredet.

 

 

 


Fugleliv

 

Bildetekst ikke funnet

Foto: Ingar J Øien

Stabbursnes naturreservat er stedet i Norge med flest registrerte fuglearter. Naturreservatet er et av Nordens viktigste våtmarksområder for fugl. Både ender, gjess og vadere bruker området, og det har betydning både som rasteplass under trekket, som fjærfellingsområde (for ender) og som overvintringsområde (særlig for ærfugl). I alt er det registrert 23 andefuglarter (herav 6 gåsearter), 25 vadearter, 12 måkefuglarter og noen andre våtmarksfuglarter, bl.a. trane.

 

På de store strandengene raster særlig grasender og gjess. Av disse finnes  krikkand, brunnakke, sædgås og dverggås i størst antall. Området har spesiell betydning for den sjeldne dverggåsa, fordi flokken som hver vår raster her (ca 30 individer) utgjør en stor del av landets gjenværende bestand. Alle de vanlige norske grasandarter er observert, også de sørlige artene skjeand, knekkand og snadderand. På de vidstrakte fjærearealene utenfor raster mange vadefugler under trekket. Særlig bemerkelsesverdig er det store antallet av den arktiske arten polarsnipe (flokker på ca 30 000 individer er observert). Også myrsnipe og lappspove forekommer i store antall, dels også tjeld, sandlo, steinvender og brushane. Vipe, brushane og storspove hekker i området. Gruntvannsområdene brukes av fiskeender og dykkender. ærfugl finnes i stort antall hele året. Også laksand, siland, sjøorre og svartand kan finnes i store antall, først og fremst i mytetiden (fjærfellingen) om sommeren. Flere sjeldne arter av våtmarksfugl er sett i området, som fjellmyrløper, svarthalespove og gråstrupedykker.


Besøk Stabbursdalen Nasjonalpark

 

Bildetekst ikke funnet

Stabbursfossen

Stabbursdalen Nasjonalpark er lett å besøke, yttergrensen ligger bare noen kilometer fra E6. Her er også et besøksenter med omfattende informasjon om parkens kvaliteter og muligheter. 

I Stabbursdalen Nasjonalpark finnes verdens nordligste furuskog hvor det vokser opptil 500 år gamle trær. Vern av denne særegne skogen er et av de viktigste formålene med nasjonalparken. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer: karrig høgfjell og åpne vidder, trange elvegjel, fjellbjørkeskog og furumoer.

Stabburselva renner igjennom Stabbursdalen i vestre og nordre del av nasjonalparken. Elva er drygt 60 km lang og få større vassdrag i Norge har et så uberørt preg som denne elva. Elva har Atlanterhavslaks, sjørøye, sjøørret, brunørret og gjedde, og den er kjent for sine mange fiskeplasser. Innenfor furuskogen snevrer dalen seg sammen til et juv med fossefall. Her er det mange stryk og store blankskurte overløp fra den gangen elva tok smeltevann fra hele indre Finnmark. Ca. 20 km fra Porsangerfjorden skjærer elva seg gjennom en mektig canyon, Rávttošavži, med stupbratte vegger og store rasmarker.

 Området har et rikt fugleliv, blant annet hekker kvinand og laksand. Bjørkefinken er typisk, likeså dvergspurv som har sin hovedutbredelse i Sibir. Fiskeørn og dvergfalk er vanlige, og verdens nordligste bestand av storfugl finnes i parken. Elg, tamrein og jerv er vanlige. Fangstgraver er spor etter eldre tiders villreinfangst, som på 1600-tallet ble avløst av tamreindrift. Reinen har i dag vår-, sommer- og høstbeite i området. I samenes før-kristne religion hadde landskapet en sentral plass i det religiøse livet. Enkelte fjell, innsjøer og offersteiner ble ansett som hellige. Stabbursdalen har vært en viktig del av næringsgrunnlaget for den sjøsamiske befolkningen. Her er lange tradisjoner for jakt og fiske så vel som fôrsanking. Starrbeltene i Lompola ble før i tiden slått til vinterfôr, og tømmer til båt- og husbygging hentet lokalbefolkningen fra Stabbursdalen ved å fløtet tømmer ned Stabburselva. Den forsiktige, høstingsrettede bruken har satt små spor i landskapet.


Besøk Stabbursnes Naturhus og Museum

 

Bildetekst ikke funnet

Foto: Tove Nilsen

Stabbursnes Naturhus og Museum er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og nasjonalparksenter for Stabbursdalen nasjonalpark. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser med Stabburselva, Porsangerfjorden, Stabbursneset og Stabbursdalen som flotte utgangspunkt for ekte naturopplevelser. Inne på senteret tilbyr vi en utstilling som viser Finnmarks natur og kultur og et videoshow med Stabbursdalen og samisk kultur som temaer.

Naturhuset holder åpent hele året og selger jakt- og fiskekort.

 

Nasjonalparksenteret ligger 220 meter fra Stabbursdalen Resort.

 


Besøk Trollholmsund

 

Bildetekst ikke funnet

Trollholmsund

Trollholmsund er en severdighet som ligger ca 20 kilometer nordøst for Stabbursdalen Resort, langs E6. Området her består av dolomitt (kalkstein) som er dannet for ca. 700 millioner år siden.
 
I følge et gammelt samisk sagn vandret trollene over vidda med en diger kiste full av gull og sølv. Da de nærmet seg fjorden, forsøkte de å gjemme kista, men fant ingen hule som var stor nok. De fortsatte, men sola rant før de fikk gjemt seg, og alle ble forvandlet til stein.
 
Avkjørselen til lokaliteten er godt merket, og fra parkeringsplassen er det 5 km. Det er merket tursti fra parkeringsplassen ned til "trollene".

 

 

 


Verdens nordligste linksbane

 

Bildetekst ikke funnet

En helt ny attraktiv og klassisk linksbane lokalisert i sanddynelandskap som de opprinnelige og klassiske golfbanene på den skotske østkysten. En 9-hulls linksbane i i øyeskjønne omgivelser, tett ved Porsangerfjorden med deilige sandstrender og masse sjøørret. Banen ligger bare 18 km fra Stabbursdalen Resort.

www.northcape-golfclub.no

 


Midnattsrocken

 

Midnattrocken2011 foto Renate Westlien
Foto: Renate Westlien / midnattsrocken.no

Midnattsrocken er blant de største musikkfestivalene i Nord-Norge. Festivalen arrangeres i juli hvert år, på Brennelvneset utenfor Lakselv i Porsanger kommune i Finnmark. Festivalområdet ligger til innerst i Porsangerfjorden, så langt nord som 70 grader.
Festivalen Midnattsrocken ble første gang arrangert 28. juli 1984, og ble på 1980-tallet regnet som en av Norges største festivaler. Som navnet antyder har festivalen en rock-profil, men også andre musikalske sjangere er godt representert på scenen. Konsertene foregår fra ettermiddagen til tidlig morgenkvist. På grunn av midnattssol opplever artister og publikum konserter uten nattemørke.
Festivalen har de senere år bygget opp en festivalcamping som er blitt populær. Noen velger å kalle den «Nord-Norges Roskilde».

Festivalen er et utendørsarrangement og sårbar for dårlig vær. I godvær vil imidlertid mange oppfatte konsertene på det ellers øde Brennelvneset som en uvanlig vakker og eksotisk opplevelse. Publikumsrekorden på 14200 besøkende ble satt i 2011. (Tekst hentet fra Wikipedia)


Besøk Finnmarks flotteste vinteraktivitetsanlegg

 

Bildetekst ikke funnet

Foto: Ingar J Øien

Vinteraktivitetsanlegget til IL STIL i Igeldas ligger kun fire kilometer nord for Stabbursdalen Resort og er et utmerket utgangspunkt for flotte naturopplevelser i Finnmarksnatur.
 
Det er bygget flotte fasiliteter for vinteraktiviteter, og om du liker ski, snøbrett eller skuter vil du kunne ha fine naturopplevelser i idylliske omgivelser. Et åpent hus på 200m2 med dusjmuligheter, etterhvert også TV / parabol, kaffemaskin og Internett fungerer som base og et sosialt samlingssted. Med andre ord et godt utgangspunkt for uteaktiviteter i vinterporsanger.
 
Her er alltid nypreparerte skiløyper både for klassisk og fristil, og syv ulike løypealternativer mellom en og syv kilometer som ligger forlokkende i vinterskjønne omgivelser. Det er også muligheter for å velge en lengre tur. Om du vil ha en tur over Finnmarksvidda kan Stabbursdalen Resorts infrastrukturelle samarbeidspartner være et bra alternativ. Den første åpne gammen ligger bare tretten kilometer unna løypestart ved Gorbovuonjavri.
 
Løypestart huser også det som kanskje er Norges beste snøskuterløyper til fjells. Brede, trygge og alltid nypreparerte.
 
Mer informasjon og kart over løype.   Send oss en mail


https://paperio-live.com/

agar.io

Spanishenglish.com spanishenglish.com helps to translate Spanish to English and English to Spanish for free.

wormate io